W dniu 21 maja w zaciszu Saskiej Kępy w siedzibie galerii Le Guern odbyły się obrady I edycji Warszawskiego Maratonu Fotograficznego.


Jurorzy rozpoczęli ocenę o godz.9:00 a skończyli o 16:00. Zdjęcia oceniało siedmiu wspaniałych:

To zacne grono klęcząc na podłodze galerii z zaangażowaniem przejrzało wszystkie arkusze ze zdjęciami uczestników. W pierwszej rundzie każdy pracował indywidulanie wyłaniając swoje typy ale każdy pakiet zdjęć był analizowany przez minimum trzech jurorów. Zwracali uwagę przede wszystkim na spójność serii 12 zdjęć oraz czy zdjęcia odpowiadają na zadany temat. W podgrupach wyłonili 25 serii do wspólnych obrad. Kolejnym etapem był wybór 10 serii, a ostatecznie trzech z dziesięciu. Nie było to proste zadanie nawet dla tak wytrawnego grona. Było dużo dyskusji, czasami kończyło się głosowaniem, gdyż każdy miał swoje argumenty. Oceniano pomysł, nakład pracy, oko, technikę. Elementem najtrudniejszym był fakt oceny wszystkich 12 zdjęć. Wiele dyskusji toczyło się wokół autorów, którzy popełnili na przykład 10 doskonałych zdjęć, podczas kiedy pozostałe dwa z jakiegoś powodu nie spełniały wymagań.